LA-ARQ

Arquitectura

Despatx d’arquitectura contemporània amb base al Baix Llobregat, Barcelona que opera en l’urbanisme, l’edificació, l’interiorisme, el disseny, els escrits i publicacions, i a l’acadèmia. / Oficina de arquitectura contemporánea con base en el Baix Llobregat, Barcelona que opera en los ámbitos del urbanismo, la edificación, el interiorismo, el diseño, los escritos y publicaciones, así como en la academia. Contemporary architecture office based in Barcelona working in the fields of urbanism, planning, building, interior design, furniture design, writings & publishing, as well as in the academia.


Serveis / Servicios / Services


Redacció i execució de les obres / Redacción y ejecución de obras
Obra nova / Obra nueva
Reformes i rehabilitacions / Reformas y rehabilitaciones
Direccions d’obra / Direcciones de obra
Enderrocs / Derribos
Interiorisme / Interiorismo
Canvis d’ús / Cambios de uso
Valoracions immobiliàries / Valoraciones inmobiliarias
Legalitzacions / Legalizaciones
Segregació de finques i divisió horitzontal / Segregación de fincas y división horizontal
Gestió patrimonial / Gestión del patrimonio
Cèdules d’habitabilitat / Cédulas de habitabilidad
Certificacions energètiques / Certificaciones energéticas
Taxacions / Tasaciones
Peritatges i valoracions / Peritajes y valoraciones
Llicències municipals / Licencias municipales
Habilitació de locals / Habilitación de locales
Informes urbanístics / Informes urbanísticos
Estudis de viabilitat econòmica del planejament urbanístic / Estudios de viabilidad económica del planeamiento urbanístico
Gestió urbanística / Gestión urbanística

LAArq Arquitectes / LAArq Arquitectos / LAArq Architects
Leonardo Novelo (Arquitecte/Arquitecto/Architect ETSAB-UPC) + Aida Cortés (Arquitecta/Arquitecta/Architect ETSAB-UPC).


 Contacte / Contacto / Contact
C/Sant Joan 18. 08629 Torrelles de Llobregat. Barcelona. Mail: info@la-arq.com / Tel.: +34 627951990 laarq_arquitectes


© 2006-2024 LAARQ ARQUITECTURA Y URBANISMO SL